Kinezyterpia

Nazwa oznacza leczenie poprzez ruch. Jest integralną składową fizjoterapii i rehabilitacji, stanowiąc często najważniejszą część procesu usprawniania. Wykorzystuje się tutaj różne formy ruchowe, ćwiczenia o wszechstronnym charakterze oraz te specjalne - ukierunkowane na leczenie konkretnej dysfunkcji. Kinezyterapię od innych form usprawniania wyróżnia szeroki zakres oddziaływania uzyskiwanego poprzez różne formy i metody stosowanych ćwiczeń.

W swojej pracy odnoszę się do konkretnej aktywności pacjenta, która uległa ograniczeniu bądź utracie w danej dysfunkcji. Na podstawie wywiadu zdrowotnego oraz po przeprowadzeniu diagnostyki funkcjonalnej ustalamy cele fizjoterapii oraz te bardziej szczegółowe dotyczące usprawniania ruchowego.

Ćwiczenia bierne

Wykonywane przez terapeutę i bez czynnego współudziału pacjenta. Najczęściej w trakcie wizyt domowych, w stanach ciężkich oraz ze specjalnych wskazań leczniczych.

Ćwiczenia czynne v Indywidualne ćwiczenia ruchowe v trening medyczny

W skład zarówno drugiego jak i trzeciego wchodzą ćwiczenia czynne (wykonywane przez pacjenta pod kierunkiem lub przy pewnej pomocy rehabilitanta): ogólnousprawniające, oddechowe, korekcyjne ; specjalne. Zestaw opracowany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Celem jest poprawa wydolności krążeniowo - oddechowej, wzmacnianie mięśni posturalnych, reedukacja postawy ciała, poprawa jakości życia poprzez wzmocnienie mięśni potrzebnych w danych czynnościach - aktywnościach dnia codziennego i co najważniejsze ćwiczenia ukierunkowane - specjalne do danej dysfunkcji.

W pracy wykorzystuję elementy różnych metod fizjoterapeutycznych m.inn.: PNF, Terapii Manualnej, PIR (poizometryczna relaksacja mięśniowa), Pilates, Stretching, metod edukacyjnych (aktywizacyjnych np.: met. Franklina), BeBo, sportowych metod treningowych (elementy treningu siłowego, wytrzymałościowego, sensomotorycznego), gimnastyki oddechowej i innych (Zobacz moje wykształcenie).

Trening medyczny ma charakter fizjoprofilaktyki jest dalszym ciągiem terapii. Pozwala on na utrwalenie efektów terapii i zmniejsza ryzyko powrotu choroby czy nawrotu kontuzji. Trening odbywa się pod ciągłym nadzorem fizjoterapeuty i/lub trenera personalnego z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i w oparciu o metody terapeutyczne takie jak wyżej wymienione. Terapeuta kontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń.

Kinezyterapia jest przeciwwskazana tylko w wypadku, jeżeli wykonywanie jakichkolwiek ćwiczeń wiąże się z zagrożeniem życia. Pozostałymi przeszkodami do przeprowadzania ćwiczeń mogą być:

 • ostre stany zapalne stawów, w których jest wykonywany ruch;
 • nadmierny ból towarzyszący ćwiczeniom;
 • temperatura powyżej 38 stopni (chociaż to zależy od oceny lekarza);
 • podwyższone lub nieunormowane ciśnienie – w spoczynku skurczowe powyżej 160, rozkurczowe powyżej 100;
 • stan po operacji, gdy nie zostały jeszcze usunięte szwy;
 • stan po tomografii komputerowej z użyciem kontrastu.
 • konieczność bezwzględnego unieruchomienia części ciała,
 • ostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych,
 • pacjenci bezpośrednio po urazach lub operacjach,
 • znacznego stopnia niewydolność krążeniowa i oddechowa,
 • zapalenia zakrzepowe żył i zagrożenie zatorami,
 • niestabilny lub ogólnie ciężki stan pacjenta
 • w przypadku kobiet w ciąży: brak zgody lekarza prowadzącego ciąże (mogą istnieć przeciwwskazania zarówno ze strony mamy jak i dziecka - potrzebna weryfikacja), trwająca infekcja (wirusowa, bakteryjna, grzybicza, mieszana),

Cennik *

Konsultacja/ Wizyta fizjoterapeutyczna (uroginekologiczna , okołoporodowa) - 160 zł

Kolejna wizyta kontrolna - 110 zł

Konsultacja/ Wizyta fizjoterapeutyczna (nie uroginekologiczna) - 130 zł

Kolejna wizyta kontrolna - 130 zł

Wizyta fizjoterapeutyczna – w domu - od 220 zł (cena uzależniona od dojazdu)

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 60 min - 110 zł

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 40 min - 90 zł

*Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu handlowym.

*Cennik wszystkich świadczeń fizjoterapeutycznych dostępny w gabinecie oraz jako załącznik Regulaminu Organizacyjnego Praktyki Zawodowej.